Frokostmøte hos NCEI (Norwegian) – med presentasjoner

Den 30 september inviterer Norwegian Centres of Expertise Instrumentation (NCEI) til frokostmøte for å informere om arbeidet med SafeScrum. NCEI er en klynge høyteknologibedrifter i Trondheim med nære relasjoner til fagmiljøene innenfor instrumentering på NTNU, SINTEF og HiST.

Presentasjonene som ble holdt (pdf):

Børge Haugset (SINTEF): NCEI safe software – et følgeprosjekt til SUSS

Geir K. Hanssen (SINTEF): Smidig utvikling av sikkerhetskritisk software – SafeScrum

Tor Stålhane (NTNU): Safety and controllability

Thor Myklebust (SINTEF):Software sikkerhetsstandarder

Mer informasjon